LOADING  
Fiscaal
Civiel

Soorten aandelen NV (art. 2:92 BW)

Soorten aandelen NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Naamloze vennootschap, Soorten aandelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. dr. T.F.H. Reijnen

1 Soorten aandelen

De rechten en plichten die zijn verbonden aan aandelen, verschillen naar gelang het soort aandeel. De volgende drie soorten aandelen kunnen als de meest voorkomende worden onderscheiden:
a. letteraandelen (gewone aandelen);
b. preferente aandelen; en
c. prioriteitsaandelen.

1.1 Letteraandelen

Letteraandelen zijn in beginsel ‘gewone’ aandelen. Statutair kunnen hieraan zowel rechten op het gebied van preferentie als op het gebied van prioriteit zijn toegekend. Een voorbeeld van toegekende preferentie is de bepaling dat op A-aandelen jaarlijks winst wordt uitgekeerd, terwijl op B-aandelen uitkering achterwege blijft en de winst wordt gereserveerd. Een voorbeeld van toegekende prioriteit is een blokkeringsregeling in die zin dat bij een eigendomsovergang een voorkeursrecht geldt voor de familie van de houder van een letteraandeel. Voor letteraandelen geldt 'substance over form': de rechten en plichten die statutair zijn toegekend aan een aandeel overheersen de naam die aan het betreffende aandeel is toegekend. Een soort aandelen dat in de statuten als 'preferente aandelen' wordt aangeduid, maar dit intrinsiek niet zijn, zijn dus gewone aandelen en geen preferente aandelen.

1.2 Preferente aandelen

Preferente aandelen zijn aandelen waaraan statutair bepaalde vermogensrechten zijn verbonden. Deze rechten zien bijvoorbeeld op de uitkering aan de aandeelhouder van een vast percentage van de nominale waarde ten laste van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.