LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schulden en ontbonden gemeenschap  (art. 1:102 BW)

Schulden en ontbonden gemeenschap 

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Art. 1:102 BW regelt de aansprakelijkheid voor schulden van de wettelijke gemeenschap nadat de gemeenschap is ontbonden op grond van art. 1:99 BW.

2 Aansprakelijkheid ex art. 1:102 BW

Een gevolg van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap is dat hiermee het tot dat moment geldende systeem van de aansprakelijkheid van de echtgenoten wordt doorbroken. Voor de ontbinding van de huwelijksgemeenschap is ieder van de echtgenoten aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden die hij zelf is aangegaan. Bovendien is hij hoofdelijk – naast de andere echtgenoot – aansprakelijk voor schulden aangegaan ten behoeve van de gewone gang van de huishouding (art. 1:85 BW). Na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap is ieder van de echtgenoten aansprakelijk voor alle gemeenschapsschulden, ook indien hij voordien daar niet voor aansprakelijk was (art. 1:102 BW).

3 Verhaal ex art. 1:102 BW

Ondanks de uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere echtgenoot tot 100% van de gemeenschapsschulden, beperkt art. 1:102 tweede zin BW de verhaalsmogelijkheid voor een gemeenschapscrediteur tot hetgeen een echtgenoot uit hoofde van verdeling uit de gemeenschap heeft verkregen.

4 Zaaksvervanging

Blijkens de parlementaire toelichting op art. 1:102 BW kunnen crediteuren ook verhaal nemen op goederen die echtgenoten weliswaar niet uit hoofde van verdeling uit de gemeenschap hebben verkregen, maar die daarvoor in de plaats ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.