LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schulden en ontbonden gemeenschap  (art. 1:102 BW)

Schulden en ontbonden gemeenschap 

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Gemeenschap van goederen, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Art. 1:102 BW regelt de aansprakelijkheid voor schulden van de wettelijke gemeenschap nadat de gemeenschap is ontbonden op grond van art. 1:99 BW.

2 Aansprakelijkheid op grond van art. 1:102 BW

Een gevolg van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap is dat hiermee het tot dat moment geldende systeem van de aansprakelijkheid van de echtgenoten wordt doorbroken. Voor de ontbinding van de huwelijksgemeenschap is ieder van de echtgenoten aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden die hij zelf is aangegaan. Bovendien is hij hoofdelijk – naast de andere echtgenoot – aansprakelijk voor schulden aangegaan ten behoeve van de gewone gang van de huishouding (art. 1:85 BW). Na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap is ieder van de echtgenoten aansprakelijk voor alle gemeenschapsschulden, ook indien hij voordien daar niet voor aansprakelijk was (art. 1:102 BW).

Voor 2012 was het laatstgenoemde nog niet verankerd in art. 1:102 BW. Schuldeisers van een van de echtgenoten konden daarom eventueel benadeeld worden bij zodanige wijziging van de huwelijkse voorwaarden dat een van de echtgenoten alle goederen verkreeg. Daarom eiste de Rechtbank doorgaans dat  in de huwelijkse voorwaarden een zogenoemde Dozy-clausule werd opgenomen. Hierbij bedongen de echtgenoten ten behoeve van de schuldeisers van de huwelijksgemeenschap dat zij - ook na ontbinding van de huwelijkse gemeenschap - hoofdelijk aansprakelijk werden voor de gemeenschapschulden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.