LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schorsing / ontslag bestuurder NV (art. 2:134 BW)

Schorsing / ontslag bestuurder NV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 juli 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat tot benoeming van het bestuur is bevoegd (art. 2:134 lid 1 BW). Gewoonlijk is dit de algemene vergadering (art. 2:132 lid 1 BW), tenzij sprake is van toepassing van het volledige structuurregime (art. 2:162 BW). Zolang geen sprake is van een structuurvennootschap, is het mogelijk dat de statuten bepalen dat een ander orgaan bevoegd is om een bestuurder te ontslaan. Heeft een 'gewone' vennootschap een raad van commissarissen, dan is de raad van commissarissen te allen tijden bevoegd om een bestuurder te schorsen, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:147 BW).

De statuten kunnen bepalen dat een besluit tot schorsing of ontslag moet worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering. Deze versterkte meerderheid mag niet verder gaan dan twee derde van de uitgebrachte stemmen, welke meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen (art. 2:134 lid 2 BW).

Het door art. 2:134 lid 2 BW beschermde belang van een vennootschap kan zwaarder wegen dan het (op grond van art. 2:8 BW) laten doorwerken van de in de aandeelhoudersovereenkomst vastgelegde unanimiteit voor een ontslagbesluit (Rb. Midden-Nederland 31 juli 2015, nr C/16/394552 / KG ZA 15-432, ECLI:NL:RBMNE:2015:5677).

2 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.