LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schema identificatie en verificatie van de identiteit

Schema identificatie en verificatie van de identiteit

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020
De Redactie

1 Schema identificatie en verificatie identiteit - natuurlijke personen

 
  Cliënt Vertegenwoordiger UBO**
Identificatie (opgave door de cliënt)
art. 3 lid 2 onder a Wwft 

- Voornaam/Voornamen
- Achternaam
- Geboortedatum
- Adres en woonplaats
- ‘Vestigingsplaats’ bij onderneming niet rechtspersoon

(notariaat o.b.v. Wna informatie uit controle BRP/hrg) 

Van rechtspersoon:

- Voornaam/Voornamen
- Achternaam
- Geboortedatum

Van natuurlijk persoon:

Bovenstaande + adres en woonplaats

Minimaal (art. 33 lid 2 onder b Wwft)

- Voornaam/Voornamen 
- Achternaam
- Adres of geboortedatum en –plaats of andere unieke combinatie van gegevens

Verificatie (controle opgave cliënt) 
art. 3 lid 2 onder a Wwft

- in persoon (art. 11 Wwft)

- Documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron (art. 11 Wwft + art. 4 UR Wwft):
Zie hieronder* + check via VIS
- Door kantoor of door een andere Wwft-instelling (art. 5 Wwft) 

Idem als cliënt

Redelijke maatregelen

Verificatie op grond van een of meer objectieve bronnen. Kan zoals aangegeven bij cliënt, maar dat is geen wettelijke verplichting. Alternatief: bijvoorbeeld het Handelsregister.

Hoe hoger het risico, hoe meer eisen aan ‘redelijke maatregelen’!

Let op: bij registratie UBO-register moet wel een geldig ID worden gedeponeerd!
Verificatie op afstand Documenten: idem als in persoon. Gelegaliseerde kopie. Zo nodig met apostille.   Idem als cliënt Idem als hierboven

Ad *

  1. een geldig paspoort;
  2. een geldige Nederlandse identiteitskaart;
  3. een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;
  4. een ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.