LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek

Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 september 2020
De redactie
 
Wie?
Welke gegevens/documenten?
Natuurlijke personen (geen UBO)

Alle gegevens/documenten die zijn gebruikt voor de naleving van het cliëntenonderzoek (art. 33 lid 1 Wwft).
Ten minste op grond van art. 33 lid 2 letter a Wwft:

  • geslachtsnaam, voornaam, geboortedatum, adres en woonplaats, of een document met persoon identificerend nummer (en waarmee verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden)
  • aard, nummer, datum en plaats van de uitgifte van document waarmee identiteit is geverifieerd
  • indien de cliënt wordt vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon: plaats van vestiging van de cliënt + bovenstaande gegevens van die natuurlijk persoon
UBO

Alle gegevens/documenten die zijn gebruikt voor de naleving van het cliëntenonderzoek (art. 33 lid 1 Wwft), waaronder (blijkt uit de parlementaire geschiedenis) in elk geval de gegevens/documenten die zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur en de aard en omvang van het gehouden belang (art. 3 lid 2 onder b Wwft).
Ten minste op grond van (art. 33 lid 2 letter b Wwft):

  • identiteit van de UBO, waaronder ten minste geslachtsnaam en voornamen
  • de gegevens en documenten die, op basis van de genomen redelijke maatregelen, zijn vergaard om de identiteit van de UBO te verifiëren
Pseudo-UBO 

Alle gegevens/documenten die zijn gebruikt voor de naleving van het cliëntenonderzoek (art. 33 lid 1 Wwft). Ten minste op grond van art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.