LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schema UBO-begrip

Schema UBO-begrip

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: UBO-register, UBO-check (cliëntenonderzoek) Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020
De Redactie

1 Schema UBO-begrip

Voor een toelichting bij dit schema, zie de toelichting UBO-check.

 
Entiteit Criteria
NV en BV (met uitzondering van de beursgenoteerde NV en BV), de Europese rechtsvormen SE en SCE, mits statutaire zetel in Nederland)


Art. 3 lid 1 letter a onderdeel 1 eerste gedachtestreepje UB Wwft
:

  • Een natuurlijk persoon die (in)direct meer dan 25% van de aandelen houdt, ongeacht de daaraan gekoppelde winst- en stemrechten.
  • Een natuurlijk persoon die (in)direct meer dan 25% van de stemrechten houdt, ongeacht aandelenbezit. Derhalve kwalificeren bijvoorbeeld rechthebbenden van een beperkt recht op aandelen als UBO indien bij de vestiging van dat beperkt recht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de beperkt gerechtigde. 
  • Een natuurlijk persoon die (in)direct meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt, met inbegrip van het houden van toonderaandelen, ongeacht aandelenbezit. Derhalve kunnen bijvoorbeeld certificaathouders als UBO van de ‘onderliggende’ BV kwalificeren. 
    Onder eigendomsbelang moet worden verstaan het recht op uitkering uit het vermogen van de rechtspersoon, waaronder de winst of de reserves, of op overschot na vereffening (art. 1 UB Wwft). 

Art. 3 lid 1 letter a onderdeel 1 tweede gedachtestreepje UB Wwft:

Een natuurlijk persoon die via andere middelen dan aandelen, stemrechten of eigendomsbelang de uiteindelijke eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de vennootschap, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.