LOADING  
Fiscaal
Civiel

Scan Wwft-beleid kantoor

Scan Wwft-beleid kantoor

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De Redactie

Inleiding

Met deze scan kunt u het kantoorbeleid toetsen aan de Wwft. Als u de scan heeft doorlopen, heeft u inzicht in de onderdelen van het beleid die aanpassing en/of aanvulling behoeven. De scan bestaat uit een aantal hoofdvragen en sub-vragen.

Voor een quick scan: volg de hoofdvragen.
Voor een uitgebreide scan (op onderdelen): volg ook de sub-vragen.

Bij elk antwoord ‘nee’ is passende actie vereist!
Zie de databank voor meer informatie.

1 Vraag 1: Risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)

Is er een risicoanalyse op kantoorniveau uitgevoerd?
☐ Ja: ga door naar de sub-vragen
☐ Nee: bekijk de toelichting Risicoanalyse kantoorniveau

1.1 Subvragen

Sub-vraag 1.1 (art. 2b lid 1 Wwft)
Zijn de risico’s op witwassen terrorismefinanciering op kantoorniveau vastgesteld en beoordeeld (maatregelen in verhouding tot de aard en de omvang van de instelling)?
☐ Ja
☐ Nee

Sub-vraag 1.2 (art. 2b lid 2 Wwft)
Is bij het vaststellen en beoordelen van de risico’s in ieder geval rekening gehouden met de risicofactoren die verband houden met het type cliënt, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden?
☐ Ja
☐ Nee

Sub-vraag 1.3 (art. 2b lid 3 Wwft)
Zijn op basis van de conclusies cliënten en diensten verdeeld in risicogevallen?
☐ Ja
☐ Nee

Sub-vraag 1.4 (art. 2b lid 3 Wwft)
Zijn de resultaten van de risicoanalyse vastgelegd en wel zodanig dat deze desgevraagd aan het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.