LOADING  
Fiscaal
Civiel

Samenloop meldingsplicht DAC6 en meldingsplicht Wwft

Samenloop meldingsplicht DAC6 en meldingsplicht Wwft

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Meldingsplicht, Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 februari 2021
De redactie

1 Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6)

Op 25 juli 2018 is de Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR/DAC6) in werking getreden op grond waarvan (hulp)intermediairs bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies moeten melden aan de Belastingdienst. Aan de hand van in de richtlijn bepaalde wezenskenmerken – al dan niet in combinatie met de ‘main benefit test’ - moeten (hulp)intermediairs toetsen of sprake is van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie die aan de Belastingdienst moet worden gemeld.

1.1 Constructie

Het begrip 'constructie' is blijkens de Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies neutraal bedoeld. Een constructie kan veelvormig zijn, te denken valt bijvoorbeeld aan een transactie, handeling, overeenkomst, lening, afspraak, of een combinatie daarvan.

1.2 Grensoverschrijdend

Een ‘grensoverschrijdende constructie’ is vervolgens een constructie die meer dan één lidstaat van de Europese Unie (EU-lidstaat) of een EU-lidstaat en een derde land betreft. Aan het criterium ‘grensoverschrijding’ wordt snel voldaan. Bijvoorbeeld al indien een van de (indirect) aandeelhouders of UBO’s niet in Nederland is gevestigd.

1.3 Fiscaal

Daarnaast moet het criterium ‘fiscaal’ niet te beperkt worden opgevat. Het op de achtergrond willen blijven van een UBO kan al tot een meldingsplicht leiden.

Meer informatie over de Mandatory Disclosure Richtlijn/DAC6 is opgenomen in de toelichting Verschoningsrecht. Daarnaast heeft de Belastingdienst een Kennisbank Mandatory Disclosure/DAC6 gemaakt, waarin veelgestelde vragen en antwoorden zijn opgenomen en heeft de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.