LOADING  
Fiscaal
Civiel

Saisine en schulden van de nalatenschap (art. 4:182 - 4:184 BW)

Saisine en schulden van de nalatenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 oktober 2022
De redactie

1 Inleiding

Erfrecht is dat deel van het recht dat de opvolging in het vermogen bij overlijden regelt. Dat is van belang voor zowel de erfgenamen, de schuldeisers van de erflater als de Staat der Nederlanden, die belang heeft bij de correcte toepassing van de Successiewet 1956. De overgang van het vermogen gaat in Nederland van rechtswege door de werking van de saisine. De afwikkeling van nalatenschappen ligt daarmee in eerste instantie bij de erfgenamen zelf. Slechts in bijzondere gevallen kent de wet een formele wijze van afwikkeling of bemoeienis van de rechter met de afwikkeling. Bijvoorbeeld bij beneficiaire aanvaarding, waar de vereffening als wijze van afwikkeling is voorgeschreven (art. 4:202 BW), of als de Rechtbank een vereffenaar benoemt (art. 4:204 en 4:205 BW).

Een bijzonderheid van deze regeling is dat de erfgenamen zonder formaliteiten de vermogensrechtelijke positie van de erflater overnemen. In de meeste gevallen betekent dat een materieel voordeel. In die gevallen waarin de nalatenschap negatief is, betekent dat een nadeel, omdat de erfgenaam - die zuiver heeft aanvaard - de schulden van de erflater uit zijn eigen vermogen moet voldoen. Slechts door tijdig een vormvereiste in acht te nemen, kan de erfgenaam zijn eigen vermogen van die aansprakelijkheid vrijwaren ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.