LOADING  
Fiscaal
Civiel

KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)

KRA - risicoanalyse kantoorniveau

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Risicomanagement Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 september 2020
De Redactie

1 Inleiding

Het analyseren van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op kantoorniveau, de kantoorrisicoanalyse (KRA), is een eerste stap in de ontwikkeling van beleid, procedures en maatregelen. Uit de beoordeling van de risico’s moet duidelijk worden of de geïdentificeerde risico’s adequaat kunnen worden ondervangen. Een instelling dient op grond van art. 2c Wwft beleid, bestaande uit gedragslijnen, procedures en maatregelen, op te stellen om de geïdentificeerde risico’s beheersbaar te maken. Daarmee dient de risicobeoordeling als basisinstrument om te voorkomen dat de dienstverlening van de instelling wordt misbruikt voor witwassen of terrorismefinanciering.

Als bij de beoordeling van de risico’s blijkt dat het niet zeker is of (gezien de aard en omvang van kantoor, de soort dienstverlening, de organisatie) bepaalde geïdentificeerde risico’s effectief kunnen worden beperkt en beheerst, dan moet worden overwogen hoe dit wordt ‘opgelost’. Daarbij kán de conclusie zijn dat (bijvoorbeeld) bepaalde dienstverlening niet langer kan worden aangeboden.

Kortom: het Wwft-beleid moet aantoonbaar worden afgestemd op de uitkomsten van de KRA én het beleid moet effectief zijn, in die zin dat het ook daadwerkelijk de geïdentificeerde risico’s effectief beheerst.
Bij de KRA moeten zowel de risico’s die zijn geïdentificeerd op Europees niveau (SNRA) als op nationaal niveau (NRA) worden meegenomen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.