LOADING  
Fiscaal
Civiel

Reparatiehuwelijk (art. 1:166 BW)

Reparatiehuwelijk

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Echtscheiding Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 maart 2020

1 Reparatiehuwelijk

Als gescheiden echtgenoten met elkaar hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan en geen van hen in de tussentijd met een ander getrouwd is geweest, herleven alle gevolgen van het oorspronkelijke huwelijk van rechtswege, alsof geen echtscheiding heeft plaatsgevonden (art. 1:166 BW). Het is wel zo dat de geldigheid van rechtshandelingen, verricht in de periode dat betrokkenen waren gescheiden, wordt beoordeeld naar de situatie zoals die op het moment van het verrichten van de rechtshandeling bestond. In de periode dat betrokkenen gescheiden zijn, is bijvoorbeeld voor het sluiten van een overeenkomst strekkende tot vervreemding van de door betrokkenen tezamen bewoonde woning niet de in art. 1:88 BW bedoelde toestemming nodig. Dat artikel geldt tijdens een huwelijk en is na ontbinding van dat huwelijk, in casu door echtscheiding, niet van toepassing. Het hertrouwen verandert daaraan blijkens art. 1:166 BW niets.

Waren de gescheiden echtgenoten in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden gehuwd, dan brengt het bepaalde in art. 1:166 BW mee dat bij hertrouwen die gemeenschap of die huwelijksvoorwaarden herleven. Gaan van elkaar gescheiden echtgenoten een geregistreerd partnerschap met elkaar aan, dan herleeft die huwelijksgemeenschap als gemeenschap tussen geregistreerde partners, dan wel herleven die huwelijksvoorwaarden als voorwaarden van geregistreerd partnerschap.

Rechtbank Amsterdam (10 mei 2017, nr C/13/627371 / KG ZA 17-437 CB/MN, ECLI:NL:RBAMS:2017:3216...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.