LOADING  
Fiscaal
Civiel

Database externe bronnen Wwft

Database externe bronnen Wwft

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 30 november 2022
De redactie
1 Mondiaal niveau
1.1 Financial Action Task Force
1.1.1 FATF-aanbevelingen voor nationale wetgeving
1.1.2 FATF-lijsten met 'High Risk landen'
1.1.3 FATF-rapport voor Legal professionals + 'Red Flags'
1.1.4 Risk-based Approach Guidance for Legal professionals
1.1.5 FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership
1.1.6 FATF Guidance: Politically Exposed Personens (PEP)
1.1.7 Risk-based Approach Guidance for the Real Estate Sector
1.2 Transparency International - Corruptions Perception Index
1.3 Egmont Group
2 Europees niveau
2.1 Vierde anti-witwasrichtlijn
2.2 Vijfde anti-witwasrichtlijn
2.3 Zesde anti-witwasrichtlijn
2.4 Supranationale risicoanalyse (SNRA)
2.5 EU-lijst Staten met hoog risico
2.6 EU blacklist belastingparadijzen
3 Nationaal niveau
3.1 Nationale risicoanalyse (NRA)
3.2 Algemene leidraad Wwft - Ministerie van Financiën
3.3 Nederlandse blacklist belastingparadijzen
3.4 Nationale sanctielijst terrorisme
3.5 Anti Money Laundering Centre (AMLC)
3.5.1 Handleiding 'Witwassen, wat is dat?'
3.5.2 Overzicht witwasindicatoren
3.5.3 Risicoindicatoren misbruik van rechtsvormen
3.5.4 AMLC podcasts
3.6 FIU-Nederland
3.6.1 Jaaroverzichten
3.6.2 Casuïstiek
3.6.3 Factsheet Non profit organisaties
3.6.4 Overige publicaties
3.7 Bureau Financieel Toezicht (BFT)
3.7.1 Specifieke leidraad Wwft voor (kandidaat en toegevoegd) notarissen
3.7.2 Voorbeelden bij de subjectieve indicator (Bijlage I bij Specifieke leidraad)
3.7.3 Stappenplan Wwft (Bijlage II bij Specifieke leidraad)
3.7.4 De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft)
3.7.5 Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft)
3.7.6 Toelichting op schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer
3.7.7 Tips voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers
3.7.8 Crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft
3.7.9 Memo inzake de rol van cryptovaluta in het notariaat
3.7.10 Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties
3.8 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
3.9 Kamer van Koophandel (KvK)
3.9.1 Handleiding UBO-opgave en de notaris
4 Overige relevante bronnen
4.1 Overzicht van de UBO-registratie in EU (PWC)
4.2 Webdossier vastgoedcriminaliteit (CCV)
4.3 Opmerkelijke belastingconstructies (Belastingdienst)

In deze toelichting zijn de externe bronnen opgenomen die relevant zijn voor de notariële dienstverlening in het kader van een goede uitoefening van de verplichtingen onder de Wwft. De externe bronnen zijn ‘bottom down’ weergegeven (van wereldwijd naar nationaal niveau).

1 Mondiaal niveau

1.1 Financial Action Task Force

De Financial Action Task Force (FATF) is een internationaal orgaan dat op mondiaal niveau (onder meer) witwassen en terrorismefinanciering wil voorkomen en bestrijden omdat deze een bedreiging vormen voor de integriteit van het internationale financiële stelsel. Zie hier de lidstaten van de FATF.

1.1.1 FATF-aanbevelingen voor nationale wetgeving

De FATF heeft internationale standaarden vastgelegd die landen geacht worden te implementeren in hun nationale wet- en regelgeving en beleid: deze staan bekend als de 40 FATF-aanbevelingen. De aanbevelingen gelden als internationale norm. De FATF-aanbevelingen zijn in 1990 vastgesteld en in 2012 herzien. Als daartoe aanleiding is worden ‘updates’ op de aanbevelingen gepubliceerd. Zie hier de aanbevelingen en de updates van de aanbevelingen.

Alle lidstaten van de FATF worden onderworpen aan een evaluatie waarbij de FATF-aanbevelingen als uitgangspunt gelden. Na een evaluatie krijgt de desbetreffende lidstaat (zo nodig) gericht aanbevelingen om het Wwft-regime te verbeteren. De rapporten worden gepubliceerd op de website van de FATF. In augustus 2022 heeft de FATF ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.