LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rekening en verantwoording bewindvoerder (art. 1:445 - 1:446 BW)

Rekening en verantwoording bewindvoerder

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bewind Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

De bewindvoerder is verplicht om over het door hem gevoerde (meerderjarigen)bewind ter behartiging van het belang van de rechthebbende rekening en verantwoording af te leggen. In beginsel dient deze jaarlijks ten overstaan van de Kantonrechter aan de rechthebbende te worden afgelegd. De jaarlijkse verplichting tot rekening en verantwoording kan door de Kantonrechter, ambtshalve of op verzoek, worden gewijzigd. De Kantonrechter moet daarbij onderzoeken of de onderbewindstelling zich hiertoe leent. Het niet jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording komt voornamelijk voor indien de bewindvoerder een direct familielid van de rechthebbende is, de bewindvoerder geen beloning voor zijn werkzaamheden ontvangt of wanneer het vermogen dat onder bewind is gesteld een geringe waarde heeft.
Voor de wijze van afleggen van rekening en verantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen de familiaire bewindvoerder en de professionele bewindvoerder. De familiaire - ofwel niet-professionele - bewindvoerder is een bekende (zoals echtgenoot, kind of kennis) van degene wiens vermogen onder bewind is gesteld.

Het niet afleggen van rekening en verantwoording met als gevolg het tekortschieten in de taak van bewindvoerder, kan leiden tot een ambtshalve ontslag door de Kantonrechter.

2 Afleggen van rekening en verantwoording

Indien de rechthebbende in staat is de rekening te begrijpen en te beoordelen, wordt jaarlijks ten overstaan van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.