LOADING  
Fiscaal
Civiel

Redelijkheid en billijkheid bij verbintenissen (art. 6:2 BW)

Redelijkheid en billijkheid bij verbintenissen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 april 2021

1 Algemeen

In het verbintenissenrecht vormen de redelijkheid en billijkheid een bron van rechten en verplichtingen. Schuldeiser en schuldenaar zijn namelijk verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 lid 1 BW). Een wettelijke definitie van verbintenis ontbreekt. Een verbintenis is een rechtsverhouding op grond waarvan de schuldenaar een prestatie aan de schuldeiser verschuldigd is. De redelijkheid en billijkheid van art. 6:2 BW kunnen zowel aanvullende als beperkende werking hebben. Redelijkheid en billijkheid zijn open normen. Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken (art. 3:12 BW). De redelijkheid en billijkheid van art. 6:2 BW zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van verbintenisrechtelijke aard. 

2 Aanvullende werking

Uit de redelijkheid en billijkheid kunnen bijkomende rechten en verplichtingen voortvloeien, voor zover in de rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar een leemte bestaat. De aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid vloeit voort uit art. 6:2 lid 1 BW. Een leemte kan worden aangenomen indien de schuldeiser en de schuldenaar over een bepaald punt geen wilsovereenstemming hebben bereikt of geen regeling hebben getroffen, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.