LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rechtspersoonlijkheid (art. 2:1 - 2:3 BW)

Rechtspersoonlijkheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Het Burgerlijk Wetboek geeft geen definitie van wat een ‘rechtspersoon’ is. Wel wordt in art. 2:1 tot en met art. 2:3 BW een opsomming gegeven van de rechtsvormen die rechtspersoonlijkheid bezitten.

2 Publiekrechtelijke rechtspersonen

De publiekrechtelijke organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, worden genoemd in art. 2:1 BW. Het eerste lid noemt de Staat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen als publiekrechtelijke rechtspersonen. Ook de lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, vallen onder deze bepaling. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfslichamen op grond van art. 66 Wet op de bedrijfsorganisatie, zoals de KNB en het NBA. Aan lichamen kan ook een deel van de overheidstaken worden opgedragen (art. 2:1 lid 2 BW). Een dergelijk lichaam heeft slechts rechtspersoonlijkheid indien dit uit de wet volgt. Denk hierbij aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers of academische ziekenhuizen. De Belastingdienst echter is een onderdeel van de Staat en dus geen zelfstandig publiekrechtelijk rechtspersoon. Behalve art. 2:5 BW, geldt Titel 1 van Boek 2 BW (Algemene bepalingen) niet voor publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 2:1 lid 3 BW). Zodoende wordt de rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft, gelijkgesteld met een natuurlijk persoon, ook ten aanzien van civielrechtelijke aansprakelijkheid.

3 Kerkgenootschappen

De kerkgenootschappen vormen een aparte categorie van rechtspersoonlijkheid bezittende entiteiten (art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.