LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rechten echtgenoot bij faillissement (art. 61 - 63 Fw)

Rechten echtgenoot bij faillissement

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 31 augustus 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Art. 61 Fw houdt in dat de echtgenoot van de gefailleerde schuldenaar alle goederen die hem toebehoren en niet in de huwelijksgemeenschap vallen, terugneemt. De bepaling uit art. 61 Fw wordt weleens verkeerd begrepen. De hoofdregel is dat alle goederen van beide echtgenoten in het faillissement vallen, ongeacht het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten. Dus ook als de echtgenoten buiten iedere gemeenschapvan goederen zijn gehuwd. Vervolgens mag de niet-failliet zijn privégoederen uit de faillissementsboedel terugnemen als hij kan bewijzen dat het goed bij de verkrijging voor meer dan de helft is betaald uit eigenvermogen (Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2016, nr. 200.144.706/01, ECLI:NL:GHARL:2016:5855). Het bewijs dat sprake is van privégoederen, ligt bij de niet-failliet. Sinds 2018 is de bewijslast om privégoederen van de niet-failliete echtgenoot terug te nemen, aanzienlijk lichter dan voordien. De strenge bewijsregels van art. 61 lid 2 e.v. Fw zijn vervallen. De niet-failliet mag voortaan met alle middelen bewijzen dat een goed niet in het faillissement valt. 

Art. 61 Fw is slechts van toepassing op een faillissement dat is uitgesproken op of na 1 januari 2018. Op een faillissement dat is uitgesproken vóór dat tijdstip, blijft het recht van toepassing zoals dat gold op 31 december 2017.

Ingevolge art. 63 lid 1 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.