LOADING  
Fiscaal
Civiel

Recht van parate executie (art. 3:268 BW)

Recht van parate executie

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Hypotheek Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2021

1 Inleiding

Door het vestigen van het recht van hypotheek verkrijgt de hypotheekhouder het recht van parate executie (art. 3:268 BW). Indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van de schuld waarvoor het hypotheekrecht tot waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd het verhypothekeerde goed in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris te verkopen. De bepalingen omtrent de procedure van de veilingverkoop zijn opgenomen in art. 514 e.v. Rv. 

Op verzoek van de hypotheekhouder, hypotheekgever of degene die executoriaal beslag heeft gelegd, kan de Voorzieningenrechter bepalen dat het verhypothekeerde goed niet openbaar op een veiling zal worden verkocht, maar onderhands zal worden verkocht krachtens een overeenkomst die ter goedkeuring aan de rechter dient te worden voorgelegd. De wetgever heeft toestemming van de Voorzieningenrechter nodig geacht om de belangen van de betrokkenen te waarborgen. Toestemming van de Voorzieningenrechter dient te voorkomen dat het verhypothekeerde goed voor een te lage prijs wordt verkocht. 
Het verzoek tot onderhandse verkoop dient door een advocaat of een notaris te worden ingediend. Een verzoek tot onderhandse verkoop kan tot één week voor de voor de verkoop bepaalde dag worden ingediend bij de Voorzieningenrechter (art. 508 Rv). Tegen een afwijzing van het verzoek staat geen rechtsgang open.
De onderhandse biedingen moeten bij de notaris worden ingediend (art. 547 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.