LOADING  
Fiscaal
Civiel

Recht van beraad (art. 4:185 BW)

Recht van beraad

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2020
De redactie

Algemeen

Art. 4:185 lid 1 BW gunt de erfgenaam een periode van drie maanden de tijd om zijn keuze te bepalen. Gedurende die periode kan een nalatenschapscrediteur geen verhaal nemen op de goederen van de nalatenschap. De erfgenaam krijgt de tijd om te inventariseren wat de stand van zaken in de nalatenschap is en onderzoek te doen naar omvang en samenstelling daarvan. Naar aanleiding daarvan kan hij zijn keuze bepalen (zuivere of beneficiaire aanvaarding of verwerping). Het recht van beraad kan ook worden ingeroepen tegen een privé-crediteur van een erfgenaam die verhaal wil nemen op goederen van de nalatenschap.

Binnen die termijn kan door nalatenschapscrediteuren slechts verhaal worden gehaald door separatisten die ook in geval van faillissement verhaal hadden mogen halen en door alle nalatenschapscrediteuren wanneer alle erfgenamen binnen de termijn zuiver hebben aanvaard.

Binnen de termijn kunnen de erfgenamen beheershandelingen verrichten zonder hun keuzebevoegdheid te verliezen, maar een daad van zuivere aanvaarding ligt snel op de loer, zie De Koperen Pan-arrest (HR 22 mei 2015, nr 14/03601, ECLI:NL:HR:2015:1284).

Gedurende de termijn van drie maanden, of zolang de nalatenschap niet door alle erfgenamen is aanvaard of verworpen, kan de Kantonrechter, op verzoek van een belanghebbende, aan de erfgenaam die ordemaatregelen voorschrijven, die hij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.