LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rangwisseling (art. 3:262 BW)

Rangwisseling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Hypotheek Mail a friend
Bijgewerkt tot 30 januari 2020
De redactie

1 Algemeen

In beginsel bepaalt de inschrijving in de openbare registers de rang van het goederenrechtelijke recht. In 1992 is in de wet de rangwisselingsfiguur geïntroduceerd die bestaat in de mogelijkheid voor een hypotheekrecht om bij overeenkomst af te wijken van de uit de wet voorvloeiende rangorde naar anciënniteit. Aan deze overeenkomst is, mits is voldaan aan de in art. 3:262 BW gestelde eisen, goederenrechtelijk effect verbonden. Zo is vereist dat de rangwisseling wordt gegoten in een notariële akte waaruit blijkt dat de bij de rangwisseling betrokken beperkt gerechtigden tot de onroerende zaak hun toestemming hebben verleend en dat die akte is ingeschreven in de openbare registers. Dat kan overigens zowel door in de (hypotheek)akte een andere (hogere) rang toe te kennen aan de tweede hypotheek, als bij afzonderlijke notariële akte.

De afwijking van de wettelijke rangorde berust op de toestemming van de gerechtigden die een wijziging in hun onderlinge rang ondergaan. Dat impliceert dat voor de geldigheid van de rangwisseling niet is vereist dat alle gerechtigden tot de onroerende zaak hun toestemming verlenen, maar alleen diegenen die van rang wisselen.

2 Toestemming tweede gerechtigde 

Voor een rangwisseling tussen de eerste en de derde gerechtigde is de toestemming van de tweede gerechtigde niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.