LOADING  
Fiscaal
Civiel

Quasi-wettelijke verdeling

Quasi-wettelijke verdeling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Testament Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 mei 2022
De redactie

1 Algemeen

De quasi-wettelijke verdeling (hierna: 'QWV') is een testamentaire variant op de wettelijke verdeling (art. 4:13 BW, vergelijk ook de ouderlijke boedelverdeling). In de praktijk wordt de termijn om de wettelijke verdeling ongedaan te maken – te weten drie maanden vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen (art. 4:18 BW) – als zeer kort ervaren. De langstlevende bevindt zich in deze drie maanden doorgaans nog in een rouw- en verwerkingsproces. Onder meer om die reden is de QWV in de testamentenpraktijk ingevoerd.

Bij de QWV wordt de wettelijke verdeling buiten toepassing verklaard. De langstlevende echtgenoot en de kinderen – die tot erfgenamen zijn benoemd – bevinden zich op het moment dat de nalatenschap openvalt in een onverdeeldheid. Vervolgens wordt in de uiterste wil aan de langstlevende echtgenoot – via een afwikkelingsbewind, executeursbenoeming en/of testamentaire last – de bevoegdheid of verplichting gegeven om een verdeling tot stand te brengen conform de wettelijke verdeling. In tegenstelling tot de wettelijke verdeling, geldt deze verdeling niet van rechtswege. Er moeten nog leveringshandelingen plaatsvinden.

De QWV kan worden vormgegeven als bevoegdheid of als verplichting:

1.1 Bevoegdheidsvariant

In de uiterste wil wordt een afwikkelingsbewind ingesteld. De langstlevende echtgenoot wordt tot executeur en tevens tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd (ook wel executeur-afwikkelingsbewindvoerder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.