LOADING  
Fiscaal
Civiel

Professionele verzorger (art. 4:59 - 4:62 BW)

Professionele verzorger

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Testament, Boek 4 BW - Erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 juni 2021
De redactie

1 Inleiding

Art. 4:59 BW geeft een regeling ten aanzien van het bij uiterste wil beschikken ten behoeve van beroepsbeoefenaren op het gebied van de individuele gezondheidszorg en geestelijke verzorgers. Beroepsbeoefenaren op het gebied van de individuele gezondheidszorg worden ook wel BIG-personen genoemd. Geestelijke verzorgers en BIG-personen kunnen geen voordeel trekken uit een uiterste wilsbeschikking van iemand aan wie zij bijstand hebben verleend tijdens de ziekte waaraan de testateur is overleden. Die beperking geldt ook voor degene die een voor verzorging of verpleging van bejaarden of geestelijk gestoorden bestemde inrichting exploiteert of daarvan de leiding heeft of daarin werkzaam is (art. 4:59 lid 2 BW). Voorwaarde is dan dat de uiterste wilsbeschikking is gemaakt tijdens het verblijf van de erflater in die instelling.
Een in strijd met art. 4:59 BW gemaakte beschikking is vernietigbaar (art 4:62 BW).
De uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant van 18 november 2015, nr C/01/291560 / HA ZA 15-233, ECLI:NL:RBOBR:2015:6581 bevestigt nog eens dat de regel van art. 4:59 BW alleen aan de orde is wanneer het testament wordt gemaakt gedurende de periode van ziekte waaraan de testateur is overleden.
In de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 17 januari 2019, nr 7238861 AZ VERZ 18-77, ECLI:NL:RBZWB:2019:192 is bepaald dat ook werknemers die niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.