LOADING  
Fiscaal
Civiel

Proces-verbaal, eedsaflegging en legalisatie (art. 52 WNA)

Proces-verbaal, eedsaflegging en legalisatie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 december 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Afschaffing van apostille en legalisatie binnen de EU

Op 16 februari 2019 is de Europese Verordening openbare documenten in werking getreden (Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012).

Voorheen kostte het burgers die naar een andere lidstaat verhuisden veel tijd en geld om de echtheid aan te tonen van bijvoorbeeld de geboorte- of huwelijksakte die door hun eigen lidstaat is afgegeven. Als bekend, was een zogeheten 'apostille' nodig. Ook bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn, moesten vaak gewaarmerkte openbare akten indienen met betrekking tot hun rechtsvorm. De komst van de Verordening heeft hier verandering in gebracht. De Verordening heeft tot doel om de bureaucratie en de daarmee gepaarde kosten te verminderen  voor EU-burgers wanneer zij in een andere EU-lidstaat moeten aantonen dat een openbare akte echt is. 'Legalisatie' en 'apostille' is voor een aantal catgeorieën openbare akten, waaronder geboorte- en huwelijksakten, afgeschaft. Een andere vereenvoudiging betreft de beschikbaarheid van meertalige EU-standaardformulieren, waardoor het officieel laten vertalen van documenten niet meer nodig is. 

2 Eedsaflegging

De eedsaflegging of belofte ten overstaan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.