LOADING  
Fiscaal
Civiel

Procedure bij splitsing (art. 2:334f - 2:334h BW)

Procedure bij splitsing

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Splitsing Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Procedure bij splitsing

Splitsing vangt aan met een gemeenschappelijk voorstel tot splitsing van de partijen bij de splitsing (art. 2:334f BW). In de wet is opgenomen welke gegevens dit voorstel minstens dient te bevatten.
Een belangrijk onderdeel van het voorstel is de beschrijving aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de splitsende rechtspersoon zullen overgaan op elk van de verkrijgende rechtspersonen (art. 2:334f lid 2 onder d BW). Wanneer sprake is van 'nauwkeurig' is niet voor alle gevallen gelijk.

Aan de parlementaire geschiedenis bij art. 2:334f BW kan het volgende worden ontleend: ‘Ingevolge onderdeel d, dat op de zesde richtlijn teruggaat (artikel 3 lid 2 onder h), moet het splitsingsvoorstel een beschrijving bevatten, aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de splitsende rechtspersoon over zullen gaan op elke verkrijgende rechtspersoon. Als niet het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon zal overgaan, moet tevens duidelijk blijken welke vermogensbestanddelen door hem zullen worden behouden. Hoe gedetailleerd de beschrijving moet zijn om de vereiste mate van nauwkeurigheid te bieden, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Soms zullen vermogensbestanddelen precies moeten worden aangeduid («de grond met opstallen, plaatselijk bekend als ..., kadastraal bekend als ...»; ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.