LOADING  
Fiscaal
Civiel

Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid (art. 6:6 - 6:14 BW)

Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Borgtocht Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 november 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Deelbare en ondeelbare schulden

Afdeling 6.1.2 BW handelt over pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid. Onder pluraliteit van schuldenaren wordt verstaan het geval dat twee of meer personen tezamen één prestatie verschuldigd zijn. Als de prestatie ondeelbaar is, zijn de schuldenaren hoofdelijk verbonden voor het geheel. Als één van de schuldenaren presteert, zijn de andere schuldenaren verlost van hun verplichting (art. 6:6 lid 2 BW). Voor deelbare schulden geldt dat zolang niet is nagekomen, alle schuldenaren voor een gelijk deel gebonden zijn. Op dit uitgangspunt gelden een drietal uitzonderingen die ondanks de deelbaarheid van de prestatie toch leiden tot hoofdelijke gebondenheid (art. 6:6 lid 2 BW):
- de eerste uitzondering is als de wet bepaalt dat sprake is van hoofdelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de aansprakelijkheid voor personen die verplicht zijn dezelfde schade te vergoeden (art. 6:102 BW). Een ander voorbeeld is de groepsaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad (art. 6:166 BW);
- de tweede uitzondering betreft prestaties die naar hun aard ondeelbaar zijn;
- de derde uitzondering is als uit de wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat de schuldenaren voor het geheel aansprakelijk zijn. Als voorbeelden van ‘voortvloeien uit de wet’ kunnen genoemd worden art. 1:85 BW, art. 2:9 BW en art. 7:404 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.