LOADING  
Fiscaal
Civiel

Meldingsplicht (art. 16 Wwft)

Meldingsplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 oktober 2021
De redactie

1 Meldingsplicht (art. 16 Wwft)

1.1 Wettelijke basis

De Wwft berust op twee pijlers: het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
Dit uitgangspunt is neergelegd in art. 2a lid 1 Wwft: ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties.
Ter uitwerking van het uitgangspunt van art. 2a lid 1 Wwft is in art. 16 lid 1 Wwft de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden neergelegd.

De bepalingen die betrekking hebben op de meldingsplicht zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wwft. De voor het notariaat belangrijkste bepalingen zijn art. 15 Wwft tot en met art. 18a Wwft.

1.2 Wat moet worden gemeld?

1.2.1 Een ongebruikelijke transactie

Transactie

Onder het begrip transactie in de Wwft valt elke handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen. 
Het transactiebegrip omvat iedere transactie waarbij een cliënt is betrokken en waarvan de notaris heeft kennisgenomen ten behoeve van zijn dienstverlening aan die cliënt. 

Ongebruikelijk

De melddrempel is niet een ‘verdachte transactie’ (zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is), maar een ‘ongebruikelijke’ transactie. Dat houdt in dat iedere ongebruikelijke transactie behoort te worden gemeld, niet slechts wanneer er concrete aanwijzingen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.