LOADING  
Fiscaal
Civiel

Percentage rente niet-handelstransacties (art. 6:119 en 6:120 BW)

Percentage rente niet-handelstransacties

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 april 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Percentage rente van de niet-handelstransacties

Dit betreft de wettelijke rente die van toepassing is op alle transacties waarbij een geldbedrag verschuldigd is, niet zijnde een handelstransactie. Deze rente wordt elk half jaar gewijzigd. Om al te grote veranderingen te vermijden, wordt een verlaging of verhoging beperkt tot 2%. Deze rente wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd in het Staatsblad.

Het percentage van de niet-handelstransactierente is hier te vinden.

De wettelijke rente is substantieel lager dan de handelsrente, die alleen van toepassing is op de primaire betalingsverplichting op grond van een handelsovereenkomst (Hoge Raad, 30 oktober 2020, nr. 19/02259, ECLI:NL:HR:2020:1710). 

Wanneer een schuldenaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting om een geldsom te betalen, moet hij daarover aan de schuldeiser wettelijke rente betalen. Dit geldt ongeacht de grondslag van de betaling. De grondslag kan bijvoorbeeld zijn gelegen in een rechtshandeling, de wet of een rechterlijke uitspraak. Wettelijke rente moet altijd worden gevorderd. De rechter kan die niet ambtshalve toewijzen.  

Voor het verschuldigd zijn van de wettelijke rente is allereerst vereist dat de geldsom waarover rente wordt berekend opeisbaar is. Als de grondslag van betaling is gelegen in bijvoorbeeld een uiterste wilsbeschikking of overeenkomst, kan daarin een regeling omtrent de opeisbaarheid zijn opgenomen. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.