LOADING  
Fiscaal
Civiel

Pensioen en echtscheiding (art. 1:155 BW)

Pensioen en echtscheiding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Pensioen Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 januari 2021
mr. dr. M.R. Kremer

1 Algemeen

Een gevolg van de echtscheiding, is de verplichting tot pensioenverevening (art. 1:155 BW). Deze verplichting geldt ongeacht het huwelijksvermogensregime. Van de wettelijke regeling ten aanzien van pensioenverevening kan worden afgeweken bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant.

2 Echtscheiding vóór 27 november 1981

Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad van 7 oktober 1959 (nr 13995, ECLI:NL:HR:1959:AY0928, BNB 1959/355, brondocument niet beschikbaar) waren aanspraken wegens ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen (partnerpensioen) zodanig verknocht dat zij niet tot een huwelijksgoederengemeenschap konden behoren. Dat had ten gevolge dat in geval van een echtscheiding noch van verdeling noch van verrekening van opgebouwde pensioenaanspraken sprake kon zijn.

In het arrest 27 november 1981 (nr 11708, ECLI:NL:HR:1981:AG4271, NJ 1982/503, Boon-Van Loon, brondocument niet beschikbaar) ging de Hoge Raad om, zie de volgende paragraaf.

3 Echtscheiding op of na 27 november 1981, doch vóór 1 mei 1995: pensioenverrekening

In het arrest Boon-Van Loon (27 november 1981, nr 11708, ECLI:NL:HR:1981:AG4271, NJ 1982/503, brondocument niet beschikbaar) oordeelde de Hoge Raad dat aanspraken wegens ouderdoms- en nabestaandenpensioen niet zodanig verknocht waren dat zij buiten een gemeenschap van goederen vielen. Indien partijen zijn gehuwd in een gemeenschap van goederen waarin de pensioenaanspraken vallen, brengt de verknochtheid volgens de Hoge Raad slechts mee dat het recht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.