LOADING  
Fiscaal
Civiel

Pensioen en echtscheiding (art. 1:155 BW)

Pensioen en echtscheiding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Pensioen Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Een gevolg van de echtscheiding, is de verplichting tot pensioenverevening (art. 1:155 BW). Deze verplichting geldt ongeacht het huwelijksvermogensregime. Van de wettelijke regeling ten aanzien van pensioenverevening kan worden afgeweken bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant.

Wordt bij huwelijkse voorwaarden afgeweken van de wettelijke regeling ten aanzien van pensioenverevening en is sprake van een tweede of later huwelijk, dan dient bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden rekening te worden gehouden met eerder gemaakte afspraken over verevening van pensioen. Zie ook de uitspraak van Rechtbank Amsterdam 14 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3207

2 Echtscheiding vóór 27 november 1981

Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad van 7 oktober 1959 (nr 13995, ECLI:NL:HR:1959:AY0928, BNB 1959/355, brondocument niet beschikbaar) waren aanspraken wegens ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen (partnerpensioen) zodanig verknocht dat zij niet tot een huwelijksgoederengemeenschap konden behoren. Dat had ten gevolge dat in geval van een echtscheiding noch van verdeling noch van verrekening van opgebouwde pensioenaanspraken sprake kon zijn.

In het arrest van de Hoge Raad (27 november 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4271, Boon/Van Loon) ging de Hoge Raad om, zie de volgende paragraaf.

3 Echtscheiding op of na 27 november 1981, doch vóór 1 mei 1995: pensioenverrekening

In het arrest Boon/Van Loon (27 november 1981, nr 11708, ECLI:NL:HR:1981:AG4271) oordeelde de Hoge Raad ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.