LOADING  
Fiscaal
Civiel

Pand en hypotheek algemeen (art. 3:227 - 3:228 BW)

Pand en hypotheek algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 juni 2021
De redactie

1 Algemeen

Pand en hypotheek zijn beperkte zekerheidsrechten en zijn geregeld in titel 3.9 BW. Beperkte rechten zijn rechten die zijn afgeleid uit een meer omvattend recht. Het meer omvattende recht is met het beperkte recht bezwaard. Een voorbeeld hiervan is het eigendomsrecht als meer omvattend recht dat is bezwaard met een hypotheekrecht. Het pand- en hypotheekrecht zijn ook zekerheidsrechten. Dat betekent dat het beperkte recht op een zaak de rechthebbende het recht verschaft om de zaak te verkopen en vervolgens uit de opbrengst daarvan met voorrang een geldvordering te verhalen. Een voorbeeld hiervan is de bank die een recht van hypotheek vestigt op een onroerende zaak ter zekerheid van het voldoen van een vordering door de eigenaren van dat goed. Wanneer die vordering later niet kan worden voldaan, kan de schuldeiser het goed verkopen om op die manier (een deel van) de vordering met voorrang te verhalen uit de opbrengst van de verkoop. 
In artt. 3:227-228 BW staan de algemene bepalingen over het pand- en hypotheekrecht en de vestigingsmogelijkheid bij pand- en hypotheekrecht. De bepalingen omtrent de rechten van pand en hypotheek zijn in Boek 3 BW opgenomen omdat deze rechten zowel op zaken als op vermogensrechten kunnen rusten. Als het recht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.