LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overzicht voorbeelden UBO-kwalificatie

Overzicht voorbeelden UBO-kwalificatie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: UBO-register, UBO-check (cliëntenonderzoek) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
De redactie
1 Inleiding
2 Specifieke leidraad BFT
2.1 Voorbeeld 1 - BV direct aandeelhouderschap
2.2 Voorbeeld 2 - BV indirect aandeelhouderschap
2.3 Voorbeeld 3 - STAK
2.4 Voorbeeld 4 - Nominee shareholder
2.5 Voorbeeld 5 - Nominee shareholder en director
2.6 Voorbeeld 6 - SPF
3 Voorbeelden uit de toelichting bij het UBO-begrip
3.1 Voorbeeld 1 - indirect belang BV
3.2 Voorbeeld 2 - STAK
3.3 Voorbeeld 3 - Contractueel winstrecht
3.4 Voorbeeld 4 - BV, alleen recht op liquidatieoverschot
3.5 Voorbeeld 5 - BV, cumulatief preferente aandeelhouder als 'incidentele UBO'
3.6 Voorbeeld 6 - afwijkende winstverdeling
3.7 Voorbeeld 7 - BV, gewone en stemrechtloze aandelen
3.8 Voorbeeld 8 - BV, vruchtgebruik of pandrecht
3.9 Voorbeeld 9 - BV, stemovereenkomst
3.10 Voorbeeld 10 - BV, bevoegdheid benoemen of ontslaan meerderheid bestuurders
3.11 Voorbeeld 11 - economische eigendom
3.12 Voorbeeld 12 - BV, goedkeuringsrecht besluit statutenwijziging
3.13 Voorbeeld 13 - BV, bestuur van een STAK
3.14 Voorbeeld 14 - Stichting, begunstigden
3.15 Voorbeeld 15 - Stichting, bestuurder(s) als echte UBO('s)
3.16 Voorbeeld 16 - Stichting, bestuurders als pseudo-UBO
3.17 Voorbeeld 17 - Stichting, stemrecht besluit tot statutenwijziging
3.18 Voorbeeld 18 - STAK, stemrecht besluit tot statutenwijziging
3.19 Voorbeeld 19 - STAK, stemrecht besluit tot statutenwijziging (2)
3.20 Voorbeeld 20 - BV, ingekochte aandelen
4 Kamer van Koophandel
4.1 Handleiding NAU
4.1.1 Voorbeeld 1 - Personenvennootschap, eigendomsbelang
4.1.2 Voorbeeld 2 - Personenvennootschap, stemrecht
4.1.3 Voorbeeld 3 - Personenvennootschap, feitelijke zeggenschap
4.1.4 Voorbeeld 4 - BV, NV, SE of SCE, direct aandeelhouderschap
4.1.5 Voorbeeld 5 - BV, NV, SE of SCE, indirect aandeelhouderschap
4.1.6 Voorbeeld 6 - BV, NV, SE of SCE, economisch belang
4.1.7 Voorbeeld 7 - BV, NV, SE of SCE, feitelijke zeggenschap
4.1.8 Voorbeeld 8 - Stichting, begunstigde / eigendomsbelang
4.1.9 Voorbeeld 9 - Stichting, stemrecht
4.1.10 Voorbeeld 10 - Stichting, feitelijke zeggenschap
4.1.11 Voorbeeld 11 - Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging, gerechtigde tot het vermogen
4.1.12 Voorbeeld 12 - Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging, stemrecht
4.1.13 Voorbeeld 13 - Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging, feitelijke zeggenschap
4.2 Voorbeelden bij voorbereiding UBO-opgave
4.2.1 Voorbeeld 1 - BV, NV, SEof SCE, aandelen in beheer bij STAK
4.2.2 Voorbeeld 2 - BV, NV, SEof SCE, aandelen in beheer bij STAK
4.2.3 Voorbeeld 3 - stichting, feitelijke zeggenschap
5 Artikel: 'De impact van het UBO-register op de praktijk', A.B.D. Kootstra in WPNR 2020/7293
5.1 Voorbeeld 1 -  BV, aandelenbelang (vier aandeelhouders met ieder 25% van de aandelen)
5.2 Voorbeeld 2 - Stichting ANBI
5.3 Voorbeeld 3 - BV, indirect aandelenbelang via een dochtervennootschap (opgericht naar buitenlands recht)
5.4 Voorbeeld 4 - STAK
5.5 Voorbeeld 5 - Commanditaire vennootschap
6 Artikel: 'Het UBO-register: registreren, raadplegen en rapporteren', B. Snijder-Kuipers in TOP 2022/64
6.1 Voorbeeld 1 - Oprichting BV met enig aandeelhouder
6.2 Voorbeeld 2 - Manon BV
6.3 Voorbeeld 3 - Vrijstelling beursgenoteerde vennootschap?
7 Implementatiewet UBO-register - memorie van antwoord (EK 2019-20, 35179, C) en nadere memorie van antwoord (EK 2019-20, 35179, I)
7.1 Voorbeeld 1 - Cumulatief preferente aandelen (MvA)
7.2 Voorbeeld 1 - cumulatief preferente aandelen (vervolg, nadere MvA)
7.3 Voorbeeld 2 - STAK
7.4 Voorbeeld 3 - Stichting die uitkeringen doet (MvA)
7.5 Voorbeeld 3 - Stichting die uitkeringen doet (vervolg, nadere MvA)
7.6 Voorbeeld 4 - UBO en invloed huwelijksgoederenregime
7.7 Voorbeeld 5 - UBO en wettelijke vergoedingsvordering
8 Implementatiewet UBO-register - nota naar aanleiding van het verslag (TK 2019-20, 35179, 6)

1 Inleiding

In praktijk blijkt dat voorbeelden een goed handvat vormen om de juiste UBO('s) te kunnen vaststellen. Om die reden is hieronder een overzicht gemaakt van voorbeelden, afkomstig uit diverse bronnen, waaronder de voorbeelden die zijn opgenomen in de toelichting UBO-begrip alsmede voorbeelden uit externe bronnen (met bronvermelding).
Het overzicht wordt actueel gehouden aan de hand van literatuur en jurisprudentie en wordt aangevuld zodra er nieuwe voorbeelden in leidraden of handvatten worden gepubliceerd.

2 Specifieke leidraad BFT

2.1 Voorbeeld 1 - BV direct aandeelhouderschap

De aandeelhouders A t/m E hebben elk 20% van de aandelen in BV-Cliënt. Bestuurder bij BV-Cliënt is natuurlijk persoon X. Concrete vraagstelling wie in bovenstaand schema als UBO kwalificeren.
De personen A t/m E hebben elk niet meer dan 25% van de aandelen in BV-Cliënt, derhalve is niemand direct als UBO aan te wijzen. De instelling dient na te gaan of een van de personen op andere wijze feitelijke zeggenschap heeft in BV-Cliënt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen op basis van contractuele betrekkingen of dat voor ontslag van de bestuurder goedkeuring nodig is van bijvoorbeeld alleen personen D en E. Indien dat het geval is, kwalificeren de personen D en E elk als UBO.
Bij het beoordelen wie als UBO kwalificeert, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.