LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overzicht indicatoren

Overzicht indicatoren

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Verhoogd risico en extra maatregelen, Risicomanagement Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2020
De redactie
1 Inleiding
2 Objectieve indicatoren
2.1 Objectieve indicatoren verhoogd risico - cliëntenonderzoek
2.2 Objectieve indicator ongebruikelijke transactie - meldplicht (Bijlage UB Wwft)
3 Verplichte invulling subjectieve indicator: semi-objectieve indicatoren
4 Signalen invullen subjectieve indicator
4.1 Specifieke leidraad BFT - voorbeelden invulling subjectieve indicator (versie oktober 2018)
4.1.1 Cliëntgebonden risicofactoren (paragraaf 4.7):
4.1.2 Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden risicofactoren (paragraaf 4.7):
4.2 Voorbeelden uit subjectieve indicator uit Bijlage 1 Specifieke leidraad BFT
4.2.1 Factoren met betrekking tot landen en gebieden
4.2.2 Factoren met betrekking tot de cliënt en diens legitimatie
4.2.3 Factoren met betrekking tot de relatie tussen instelling en cliënt
4.2.4 Transacties met betrekking tot de dienstverlening of opdracht na aangaan van de betrekking
4.2.5 Transacties met betrekking tot het financiële verkeer
4.2.6 Transacties met betrekking tot juridische entiteiten en structuren
4.2.7 Transacties met betrekking tot onroerende zaken en overige registergoederen
4.2.8 Notarissen
4.3 Fraude-indicatoren bij aandelenoverdracht (KNB, december 2016)
4.4 Aandachtspunten bij aandelenoverdracht (KNB vertrouwensnotarissen, december 2013)
4.5 Aandachtspunten aandelenoverdracht en oprichting van rechtspersonen (KNB, december 2011)
4.6 Checklist ABC-transacties (KNB, augustus 2007)
4.7 Trends fraude rond oprichtingen en aandelenoverdracht (KNB, juni 2017)
4.8 Tips fraudepreventie rond oprichtingen vennootschappen (KNB, mei 2018)
5 Indicatoren - overig
5.1 Indicatoren ‘Red Flags’ uit Report ‘Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals’
5.1.1 Cliënt
5.1.2 Partijen
5.1.3 Bron van middelen / geldstroom
5.1.4 Keuze notariskantoor
5.1.5 Transacties
5.1.6 De cliënt in relatie tot de transactie
5.1.7 Complexe transacties
5.1.8 Transacties - overig
5.2 Indicatoren uit Report 'Concealment of Beneficial Ownership - Risk indicators (2018)
5.3 Indicatoren uit FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals (juni 2019)
5.3.1 Geografisch risico
5.3.2 Cliënt
5.3.3 Transactie
5.4 Indicatoren uit FIU - Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland
5.4.1 Risicokenmerken met betrekking tot de stichting als orgaan (entiteit)
5.4.2 Risicokenmerken met betrekking tot financiële transacties (geldstromen)
5.4.3 Risicokenmerken met betrekking tot propaganda en rekruteringsactiviteiten
5.4.4 Risicokenmerken met betrekking tot facilitering
5.4.5 Buitenlandse NPO's
5.5 Witwasindicatoren AMLC (april 2020)

1 Inleiding

Er wordt in de Wwft onderscheiden naar indicatoren die (kunnen) wijzen op een ongebruikelijke transactie in het kader van de meldplicht en ‘signalen’ (in praktijk ook wel indicatoren genoemd) die wijzen op een hoger risico in het kader van het cliëntenonderzoek, ten gevolge waarvan extra-onderzoeksmaatregelen moeten worden genomen. Uiteindelijk zijn de indicatoren, signalen en voorbeelden over en weer relevant.
In dit overzicht wordt ‘de bron’ wel vermeld, maar verder wordt geen onderscheid gemaakt tussen indicatoren die van belang zijn voor het cliëntenonderzoek dan wel meldplicht.

Voor het invullen van de subjectieve indicator meldplicht én voor het ontwikkelen van voelsprieten voor hoger risico in kader van risicoprofiel van de cliënt in het kader van het cliëntenonderzoek, kunnen de voorbeelden van het BFT tot uitgangspunt worden genomen (zie paragraaf 4.1 en 4.2).
Naast deze basis zijn de indicatoren afkomstig uit verschillende bronnen bij elkaar gebracht en geselecteerd op relevantie voor de notariële praktijk (op sommige plaatsen is de formulering aangepast en/of is een verwijzing of korte toelichting toegevoegd met het oog op de leesbaarheid).
Daarnaast zijn de resultaten van de supranationale en nationale risicoanalyse van belang (zie SNRA en NRA).

2 Objectieve indicatoren

2.1 Objectieve indicatoren verhoogd risico - cliëntenonderzoek

  • de cliënt is woonachtig of ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.