LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overzicht branches met verhoogd risico

Overzicht branches met verhoogd risico

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Verhoogd risico en extra maatregelen, Risicomanagement Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2022
De redactie

1 Inleiding

Het risicoprofiel van de cliënt moet in elk dossier worden vastgesteld én vastgelegd. Het cliëntenonderzoek en de monitoring worden afgestemd op dit risicoprofiel. Eén van de factoren die het risicoprofiel bepaalt, is de branche waarin de cliënt werkzaam is of de bedrijfsactiviteiten uitvoert. In praktijk blijkt dat nog niet iedereen zich voldoende bewust is van de risico’s die bepaalde branches met zich meebrengen en waarop men aldus alert moet zijn. Dit (niet limitatieve) overzicht is gebaseerd op bronnen afkomstig van de FATF, Europese Commissie, Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie, BFT, FIU en de rechtspraak. Het overzicht beoogt geenszins volledig te zijn; de meest bekende branches worden vermeld. Bovendien: de branches die ‘populair’ zijn, wijzigen voortdurend.

2 Visueel overzicht risicovolle branches (pictogrammen)

Naast het Overzicht branches verhoogd risico is in databank Wwft ook een Visueel overzicht risicovolle branches met pictogrammen opgenomen, waardoor in één oogopslag kan worden gezien of een bepaalde branche een verhoogd risico met zich meebrengt. Vervolgens kan in het bijbehorende Overzicht branches verhoogd risico (zie hieronder) worden bezien welk risico het betreft.

3 Branches met cash geld

Branches waarin veel cash geld om gaat, vormen een risico op witwassen. Het AMLC heeft een factsheet gemaakt over cash, waarin een opsomming van de belangrijkste ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.