LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overgangsregeling invoering Flex-BV (art. 2:175 BW)

Overgangsregeling invoering Flex-BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Hoofdregel overgangsregeling invoering Flex-BV

Op grond van de Invoeringswet zijn de artt. 68a, 69, 71, 74, 75, 79 tot en met 82 en 173 Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (ONBW)  van overeenkomstige toepassing op de wijzigingen van het BV-recht door de wetswijziging van 1 oktober 2012 (art. V.2 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De hoofdregel van het overgangsrecht is de onmiddellijke werking van de wetswijzigingen (art. 68a ONBW), maar verkregen rechten worden niet geraakt door de wetswijzigingen.
Een voorbeeld van de werking van deze hoofdregel is, dat als minder dan een jaar voor de wetswijziging een dividenduitkering heeft plaatsgevonden en de vennootschap na 1 oktober 2012 failleert, de bestuurders niet aansprakelijk kunnen zijn vanwege het niet of niet juist toepassen van de uitkeringstoets. De dividenduitkering vond immers plaats onder het oude recht. Als de aansprakelijkheid van de bestuurder kan worden gebaseerd op art. 2:9 BW of 2:248 BW, dan is de bestuurder uiteraard nog wel uit dien hoofde aansprakelijk.

2 Verwijzing in beding naar wet

Een beding dat verwijst naar een voor 1 oktober 2012 geldende (tekst van een) wetsbepaling, wordt gelezen als verwijzing naar de nieuwe inhoud van de wetsbepaling, behoudens in de gevallen dat dit niet in overeenstemming zou zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.