LOADING  
Fiscaal
Civiel

Overeenkomst van levensverzekering bij faillissement (art. 22a Fw)

Overeenkomst van levensverzekering bij faillissement

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Levensverzekering Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2020

1 Algemeen

Het uitgangspunt is dat vermogen gestoken in een verzekering dat de verzekeringnemer op enig moment te gelde kan maken, in beginsel vatbaar behoort te zijn voor uitwinning ten gunste van schuldeisers van de failliete verzekeringsnemer. Het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft (art. 20 Fw). Uitkeringen onder een levensverzekering vallen derhalve in het faillissement. Over de vraag of rechten die tot uitwinning van de levensverzekering leiden in het faillissement vallen, handelt de regeling van art. 22a Fw. De regeling strekt ertoe bescherming te bieden tegen uitwinning van levensverzekeringen met een verzorgingskarakter. De regeling van art. 22a Fw geldt ook ten aanzien van de toepassing van de schuldsaneringsregeling via de schakelbepaling van art. 295 lid 6 Fw.

2 Afkoop van levensverzekering 

De verzekeringnemer heeft het recht de levensverzekering, voor zover deze stellig voorziet in een of meer uitkeringen, geheel of gedeeltelijk door de verzekeraar te doen afkopen (art. 7:978 lid 1 BW). In de verzekeringspolis kan hiervan worden afgeweken door een afkoopbeperking of -verbod op te nemen. Een dergelijk verbod kan echter niet aan schuldeisers van de verzekeringnemer, de curator in het faillissement van de verzekeringnemer, diens bewindvoerder in geval ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.