LOADING  
Fiscaal
Civiel

Oude zakelijke rechten

Oude zakelijke rechten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 2 november 2022

1 Inleiding

Het grootste deel van het huidige Burgerlijk Wetboek is op 1 januari 1992 in werking getreden. Met de komst van het nieuwe BW kwam ook een apart boek specifiek gericht op de zakelijke rechten, boek 5 BW. Uit de periode van vóór de invoering van het nieuwe BW stammen echter zakelijke rechten die niet meer onder het huidige recht geregeld zijn. Deze rechten hebben wel hun werking behouden, zoals blijkt uit art. 150 lid 1 en 3 Overgangswet Nieuw BW (ONBW). Sommige van deze oude zakelijke rechten, zoals het heerlijk visrecht, stammen nog uit de middeleeuwen en kenden geen regeling in het (oude) BW. Andere rechten, zoals het recht van beklemming, waren wel geregeld in het oude BW maar zijn niet teruggekeerd in ons huidige BW.

2 Oud-vaderlandse rechten

2.1 Algemeen

Een categorie die behoort tot deze oude zakelijke rechten, zijn de zogenoemde oud-vaderlandse rechten. Deze rechten hebben hun oorsprong vaak nog in de Middeleeuwen of de vroegmoderne tijd en werden bij feodale lenen uitgegeven zodat de lokale heer onder meer een goed bestuur kon voeren over zijn nieuwe leen. Zij werden daarom ook wel (ambachts)heerlijke rechten genoemd. Deze stukjes 'overheid' kregen vanaf een bepaald moment een civielrechtelijke kleur. Op grond van art. 1 Wet van 16 mei 1829, Stb. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.