LOADING  
Fiscaal
Civiel

Organisatie (art. 2:55 en 2:56 BW)

Organisatie

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Schakelbepaling (art. 2:53a BW)

In de eerste plaats is in de titel betreffende de coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen een schakelbepaling opgenomen naar de titel betreffende de verenigingen (art. 2:53a lid 1 BW). Met uitzondering van art. 2:26 lid 3 BW en art. 2:44 lid 2 BW zijn de bepalingen betreffende de vereniging van toepassing. Op basis van de eerste uitzondering mag onder de leden van bijvoorbeeld een coöperatie de winst (of beter: het exploitatiesaldo) worden verdeeld. Op basis van de tweede uitzondering mag het bestuur ten behoeve van de exploitatie van de onderneming overeenkomsten aangaan met betrekking tot registergoederen en zich verbinden als borg of hoofdelijke schuldenaar of zich op een andere wijze sterk maken of verbinden. De bepalingen in de titel betreffende verenigingen zijn niet van toepassing in het geval hiervan wordt afgeweken in de titel betreffende coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Toch zijn de grondslagen voor de organisatie van coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen te vinden in het verenigingsrecht. 
Voor coöperaties die banken zijn in de zin van art. 2:415 BW (tenzij het om de Rabobank gaat, zijnde de enige bank die onder de uitzondering van art. 3:111 lid 1 Wft kan vallen) en onderlinge waarborgmaatschappijen die verzekeringsmaatschappijen zijn in de zin van art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.