LOADING  
Fiscaal
Civiel

Organen van de vereniging (art. 2:40 en 2:44 BW)

Organen van de vereniging

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vereniging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

Organen van de vereniging

Een vereniging heeft in ieder geval een algemene vergadering (art. 2:40 BW) en een bestuur (art. 2:44 BW). Het bestuur is – behoudens beperkingen volgens de statuten – belast met het besturen van de vereniging (art. 2:44 lid 1 BW). Besturen omvat het leiden van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, het ervoor zorg dragen dat het statutaire doel van de vereniging wordt gerealiseerd en andere handelingen die zich met dat doel verhouden (Rechtbank Utrecht 24 juli 1997, KG 1997/318, ECLI:NL:RBUTR:1997:AH7309, brondocument niet beschikbaar). Daarnaast draagt het bestuur zorg voor het geven van een goede invulling aan zijn taken en bevoegdheden en de participatie in het maatschappelijke verkeer. Verder is het bestuur belast met het beheer van het vermogen van de vereniging.
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die in de wet of de statuten van de vereniging niet aan andere organen zijn opgedragen (art. 2:40 BW) 

Zie in dit kader ook de toelichting over de organen van de stichting (art. 2:291 BW). 

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.