LOADING  
Fiscaal
Civiel

Organen van de stichting (art. 2:291 en 2:297 BW)

Organen van de stichting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Stichting Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Organen van de stichting

De stichting kent in beginsel één orgaan: het bestuur. Het bestuur kan worden opgedeeld in een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Er is geen sprake van een orgaan dat vergelijkbaar is met een ledenvergadering bij de vereniging of de algemene vergadering van aandeelhouders bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wel is het mogelijk een orgaan in te stellen dat bestaat uit aangeslotenen of donateurs. Via deze weg kan inspraak worden gegeven, zij het dat geen sprake mag zijn van een uiteindelijk beslissende stem (lees over de problematiek van het ledenverbod bij: 'Definitie stichting'). Voor deelnemers aan een pensioensfonds in de rechtsvorm van een stichting bepaalt de wet expliciet dat zij niet als leden worden beschouwd (art. 2:304 lid 1 BW).
Een concreet voorbeeld van inspraak door aangeslotenen is dat in de statuten van een stichting van huurders wordt bepaald dat een meerderheid van de huurders het bestuur kan manen een onderzoek in te stellen naar bezwaren tegen het aanblijven van een individueel bestuurslid.
Naast het bestuur kan een toezichthoudend orgaan worden ingesteld. Verschillende inrichtingsmodellen zijn mogelijk, zoals met een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Een stichting kan dus op een democratische wijze ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.