LOADING  
Fiscaal
Civiel

Opstalrecht algemeen (art. 5:101 BW)

Opstalrecht algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Opstal, Duurzame energie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Het opstalrecht is het enige beperkte recht dat voor de opstalhouder leidt tot eigendom van bepaalde opstallen die zich bevinden in, op of boven de onroerende zaak van een ander. De opstalhouder heeft daarmee een wezenlijk andere positie dan de erfpachter of vruchtgebruiker die een genotsrecht heeft. Uitgangspunt is dan ook dat de economische gerechtigdheid tot de opstal en diverse bevoegdheden om over de opstal te beschikken exclusief toekomen aan de opstalhouder.

2 Doorbreken natrekking voor de onroerende zaak

De eigenaar van de grond is tevens eigenaar van de duurzaam met de grond verbonden gebouwen, werken en beplantingen (art. 5:20 lid 1 BW). Eigendom van nieuw vervaardigde gebouwen of werken, of nieuw geplaatste beplanting, komt derhalve toe aan de eigenaar van de grond. Deze natrekkingsregel heeft tot gevolg dat na plaatsing van een werk op de grond de eigenaar van het werk zijn eigendom verliest ten behoeve van de eigenaar van de grond.
Een opstalrecht zorgt ervoor dat de natrekkingsregel wordt uitgeschakeld. Een opstalrecht maakt het mogelijk om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben (art. 5:101 lid 1 BW).
De gebouwen en werken dienen onroerende zaken, of bestanddelen daarvan, te ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.