LOADING  
Fiscaal
Civiel

Opschortingsrecht tegen schuldenaar (art. 6:52 BW)

Opschortingsrecht tegen schuldenaar

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2021
De redactie

1 Opschortingsrecht

Het algemene opschortingsrecht (art. 6:52 BW) is het recht van een debiteur de nakoming van een verbintenis op te schorten tegen zijn crediteur indien hij niet voldoet aan een opeisbare vordering die de debiteur op zijn crediteur heeft. Het is dus een verweermiddel dat de schuldenaar kan inroepen tegen zijn schuldeiser in het geval hij een tegenvordering heeft op zijn schuldeiser. Om het opschortingsrecht in te kunnen roepen moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • Er is een verbintenis van debiteur jegens crediteur;
  • Debiteur heeft een opeisbare vordering tegen zijn crediteur;
  • Opeisbare vordering wordt niet nagekomen;
  • De opeisbare vordering en de verbintenis hebben voldoende samenhang om de opschorting te rechtvaardigen (connexiteitsvereiste). Dit kán het geval zijn als ze voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig hebben gedaan (art. 6:52 lid 2 BW); en
  • Het niet nakomen van de opeisbare vordering mag niet berusten op een daartoe bevoegde opschorting.

Het opschortingsrecht bestaat zover het de opschorting rechtvaardigt. Naast het connexiteitsvereiste is hierbij ook de omvang van het opschortingsrecht van belang (proportionaliteitsvereiste). Dit houdt in dat hoe nauwer de samenhang tussen de opeisbare vordering en verbintenis is, des te groter de omvang van het opschortingsrecht.

Het gevolg van het inroepen van opschorting is in eerste plaats dat de crediteur geen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.