LOADING  
Fiscaal
Civiel

Oprichting vereniging (art. 2:27 - 2:30 BW)

Oprichting vereniging

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vereniging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2021
mr. K.H.J. Flink

1 Oprichtingshandeling

De vereniging wordt bij meerzijdige rechtshandeling opgericht. De oprichting geschiedt dus door ten minste twee personen. Er geldt geen vormvereiste voor de oprichting van een vereniging, zij het dat pas sprake is van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als de oprichting heeft plaatsgevonden bij notariële akte. Vindt de oprichting niet plaats bij een notariële akte, dan is sprake van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (ook aangeduid als 'informele vereniging'). Indien een vereniging beperkt rechtsbevoegd is, heeft dat onder meer tot gevolg dat zij geen registergoederen kan verkrijgen, geen erfgenaam kan zijn (art. 2:28 BW), niet kan optreden in collectieve acties (art. 3:305a BW), geen leden kan stellen voor de ondernemingsraad (art. 9 lid 2 letter a WOR) en zich niet kan aanmelden voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering (art. G1, G2 en G3 Kieswet).
Voorts zijn de bestuurders/vertegenwoordigers van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoofdelijk aansprakelijk naast de vereniging (art. 2:30 BW).

Hof Arnhem-Leeuwarden (26 april 2016, nr 200.160.184, ECLI:NL:GHARL:2016:3406) heeft aangenomen dat het naar buiten toe optreden geen vereiste is voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door een informele vereniging. Deelname als eenheid aan het rechtsverkeer is een element dat vereist is bij het vaststellen of sprake is van een informele vereniging. Of daarvan sprake is, wordt vastgesteld aan de hand van alle omstandigheden van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.