LOADING  
Fiscaal
Civiel

Oprichting coöperatie (art. 2:53 - 2:54 BW)

Oprichting coöperatie

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 maart 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Oprichtingshandeling

Zowel de coöperatie als de onderlinge waarborgmaatschappij worden opgericht bij notariële akte (art. 2:53 lid 1 jo art. 2:54 BW). De oprichting kan slechts geschieden bij meerzijdige rechtshandeling, dus door ten minste twee oprichters. Ook moet vaststaan dat de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij vanaf haar oprichting leden kent. De oprichters hoeven niet de eerste leden te zijn. Verder is vereist dat de naam van de coöperatie de aanduiding 'coöperatief' bevat en de naam van de onderlinge waarborgmaatschappij de aanduiding 'onderling' of 'wederkerig'. Verder is het verplicht achter de naam de letters W.A., B.A. of U.A. te plaatsen (zie Aansprakelijkheid). Op grond van art. 2:63 BW is het aan andere rechtvormen verboden zaken te doen met gebruik van de aanduiding 'coöperatief', 'onderling'of 'wederkerig'.

2 Doel

Het doel van de onderlinge waarborgmaatschappij moet gericht zijn op het uitoefenen van een verzekeringsbedrijf en in het kader daarvan het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten met haar leden. Het doel van de coöperatie mag gericht zijn op alles, behalve het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten. De overeenkomsten die wel mogen worden overeengekomen, moeten gericht zijn op de stoffelijke behoeftebevrediging van leden. Het door de coöperatie uitgeoefende bedrijf ziet op de nakoming van de overeenkomsten ten behoeve van de leden.
Het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.