LOADING  
Fiscaal
Civiel

Oprichting NV (art. 2:65 BW)

Oprichting NV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Naamloze vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

Oprichting

Een naamloze vennootschap wordt door een of meer personen opgericht. Een notariële akte is constitutief, bevat de statuten van de NV en wordt opgemaakt bij een bevoegde Nederlandse notaris (art. 2:65 BW en art. 2:3 BW jo art. 2:4 BW). Voor de oprichting is geen toestemming van de overheid noodzakelijk. Wel houdt de overheid doorlopend toezicht op vennootschappen.

De rechtspersoon ontstaat niet indien een door een notaris ondertekende akte ontbreekt. Als de akte van oprichting om andere redenen dan het ontbreken van de handtekening van de notaris kracht van authenticiteit ontbreekt, ontstaat de NV toch (art. 2:4 lid 1 BW). Aan de oprichting kan een voorovereenkomst voorafgaan, maar deze leidt niet tot de oprichting van een rechtspersoon. Wordt een dergelijke overeenkomst vernietigd, dan heeft dit geen gevolgen voor de inmiddels opgerichte vennootschap.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.