LOADING  
Fiscaal
Civiel

Oprichting BV (art. 2:177 BW)

Oprichting BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Oprichting

Een besloten vennootschap wordt door een of meer personen opgericht. Een notariële akte is constitutief, zij bevat de statuten van de BV en wordt opgemaakt door een bevoegde Nederlandse notaris (art. 2:177 BW en art. 2:3 BW jo art. 2:4 BW). Voor de oprichting is geen toestemming van de overheid noodzakelijk. Wel houdt de overheid doorlopend toezicht op vennootschappen.

De rechtspersoon ontstaat niet indien de notariële akte ontbreekt. Aan de oprichting kan een voorovereenkomst voorafgaan, maar deze leidt niet tot de oprichting van een rechtspersoon. Wordt een dergelijke overeenkomst vernietigd, dan heeft dit geen gevolgen voor de inmiddels opgerichte vennootschap.

2 Digitale oprichting vennootschappen

2.1 Algemeen

De Europese Commissie heeft op 9 april 2014 een voorstel voor een richtlijn gepresenteerd inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Societas Unius Personae). Omdat voor het voorstel voldoende draagvlak ontbrak, is het per 3 juli 2018 ingetrokken.

Het Europees Parlement en de Raad hebben wel de richtlijn 'Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht' aangenomen (Richtlijn EU 2017/1132). Op grond van deze richtlijn moeten lidstaten het mogelijk maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen (in Nederland gaat het in ieder geval om BV's) langs digitale weg kunnen worden opgericht. Deze richtlijn is aangepast en per 31 juli 2019 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.