LOADING  
Fiscaal
Civiel

Opleidingsplicht (art. 35 Wwft)

Opleidingsplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 juli 2021
De redactie

1 Opleidingsplicht

Het kantoorbeleid en de kantoorprocedures moeten erop gericht zijn dat de risico’s binnen kantoor op witwassen en terrorismefinanciering effectief worden beheerst. De beheersmaatregelen bestaan onder meer uit de ontwikkeling van opleidingen voor medewerkers.

Art. 35 Wwft verplicht een instelling dan ook te voorzien in relevante opleidingen voor haar werknemers, zodat zij in staat zijn om een ongebruikelijke transactie te herkennen en om een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. Deze opleidingen dienen te zijn afgestemd op de risico’s, aard en omvang van de instelling. Hiermee wordt bewerkstelligd dat werknemers over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de vereisten van de Wwft te kunnen naleven, zoals deze van toepassing zijn op de instelling waarvoor zij werkzaam zijn.

Deze verplichting geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor de notarissen zelf!

Zowel het cliëntenonderzoek als de meldingsplicht kenmerkt zich door open normen en een risicogebaseerde benadering. Kennis van de Wwft en de aanverwante regelgeving is noodzakelijk, maar niet voldoende. Om de open normen te kunnen invullen, zal de opleiding ook betrekking moeten hebben op het (verder) ontwikkelen van de vaardigheden om signalen die kunnen wijzen op witwassen en/of terrorismefinanciering (verder) te kunnen herkennen. Immers, als je niet bewust bent van de relevantie van een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.