LOADING  
Fiscaal
Civiel

Openbaar boedelregister (art. 4:186 BW)

Openbaar boedelregister

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Boek 4 BW - Erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2020
mr. dr. E.W.J. Ebben

1 Inleiding

Bij de civiele griffies van de Rechtbanken wordt een Boedelregister gehouden, waarin krachtens wettelijk voorschrift feiten ingeschreven worden die voor de rechtstoestand van opengevallen nalatenschappen van belang zijn, art. 4:186 lid 1 BW. Een notaris die betrokken is bij de afwikkeling van een nalatenschap is verplicht om zich in het boedelregister in te doen schrijven (art. 4:186 lid 2 BW), waarbij erop gewezen moet worden dat de wet hiervoor noch een termijn voorschrijft, noch een sanctie oplegt bij overtreding van het gebod. De wijze van inrichting en raadpleging kan bij AMVB worden geregeld (art. 4:186 lid 3 BW), zie daarvoor het Besluit Boedelregister van 11 december 2002, Stb 2002, 608.

2 Het boedelregister

Het is een openbaar register, gehouden in elektronische vorm, waarbij echter aan de inschrijfbare feiten geen derdenbescherming is gekoppeld. Het is bedoeld om op deze manier iedere belangstellende kosteloos inzage te verstrekken in de geregistreerde feiten. De Regeling griffierechten burgerlijke zaken is van toepassing, zodat voor inschrijvingen en uittreksels een vast recht kan zijn verschuldigd. In art. 4:186 lid 4 BW wordt de mogelijkheid opengehouden dat het Boedelregister in de toekomst anders ingericht gaat worden. 

3 Inschrijfbare feiten

Op grond van art. 1 van het Besluit Boedelregister kunnen de volgende, limitatief opgesomde feiten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.