LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ontkenning vaderschap (art. 1:200 - 1:202 BW)

Ontkenning vaderschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021

1 Inleiding

Een staande huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind, dan wel een kind dat binnen 306 dagen na de beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door de dood van de man wordt geboren, wordt geacht twee juridische ouders te hebben. De ouders van het kind dat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren is, zijn in beginsel, behoudens uitzonderingen (art. 1:198 BW en art. 1:199 BW), de vrouw uit wie het kind is geboren en de man die ten tijde van de geboorte van het kind met de moeder was gehuwd of als partner was geregistreerd.  
De wet geeft in art. 1:200 BW de mogelijkheid het vaderschap te ontkennen (vergelijk art. 1:199 onderdelen a en b BW).

2 Verzoekers tot ontkenning (art. 1:200 lid 1 BW)

De personen die de ontkenning van het vaderschap kunnen verzoeken zijn de vader, de moeder en het kind zelf. Het tweede en derde lid van art. 1:200 BW stellen beperkingen aan de mogelijkheid tot ontkenning. Op deze beperkingen geldt een uitzondering, te vinden in het vierde lid van voornoemd artikel.

3 Beperkingen ontkenning door vader of moeder (art. 1:200 lid 2, 3 en 4 BW)

De eerste beperking houdt in dat de vader en de moeder het vaderschap niet kunnen ontkennen, indien de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.