LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ontbreken gelegateerde goed (art. 4:49 BW)

Ontbreken gelegateerde goed

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 juli 2022

1 Gelegateerd goed behoort niet tot nalatenschap

1.1 Algemeen

Heeft de erflater een bepaald goed of een op een bepaald goed te vestigen recht gelegateerd, dat ten tijde van het overlijden niet (meer) tot de nalatenschap van de erflater behoort, dan bepaalt art. 4:49 BW als hoofdregel dat het legaat vervalt. Dit is slechts anders indien uit de uiterste wil zelf is af te leiden dat de erflater de beschikking toch heeft gewild. De erflater kan zodoende ten tijde van het testeren (bewust) een goed legateren dat niet tot zijn vermogen behoort (bijvoorbeeld de auto van zijn buurman). Dit legaat zal op basis van art. 4:49 lid 1 BW dan niet vervallen. Uit de uiterste wil is immers af te leiden dat de erflater – ondanks dat het goed niet tot zijn vermogen behoort – deze beschikking (toch) heeft gewild.

1.2 Uitvoering

Op de erfgenamen rust op grond van art. 4:49 lid 2 BW in de situatie dat het gelegateerde goed niet (meer) tot de nalatenschap behoort - en de erflater de beschikking toch heeft gewild - een inspanningsverplichting, om afgifte van het legaat toch uit te voeren. Lukt het degene(n) op wie het legaat rust niet om zich het gelegateerde goed te verschaffen of slechts ten koste ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.