LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ontbinding van de gemeenschap (art. 1:99 BW)

Ontbinding van de gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Oorzaken ontbinding gemeenschap

Art. 1:99 BW somt de gevallen op waarin de wettelijke gemeenschap van goederen wordt ontbonden. Als gevolg van ontbinding van de wettelijke gemeenschap eindigt de boedelmenging van art. 1:94 BW. Voor het bepalen van de peildatum voor het vaststellen van de samenstelling en de omvang van de huwelijksgemeenschap kan niet van dit tijdstip worden afgeweken, ook niet op grond van de redelijkheid en billijkheid (Hoge Raad 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2050).
 
De omvang van de gemeenschap ‘stolt’ als het ware. Na de ontbinding verkregen goederen en aangegane schulden zijn privé. Indien een goed na de ontbinding wordt verkregen, maar de rechtsgrond voor de verkrijging voordien is ontstaan, behoort het goed tot de gemeenschap.

De peildatum voor de waardering van de goederen, behorend tot de ontbonden huwelijksgemeenschap, valt niet noodzakelijkerwijs samen met de datum van de ontbinding van de gemeenschap, zie de toelichting 'Peildatum ontbonden huwelijksgemeenschap'.

1.1 Ontbinding door overlijden

De wettelijke gemeenschap wordt ontbonden door overlijden, art. 1:99 lid onder a BW. 

Voor de ontbinding van de huwelijksgemeenschap door overlijden, terwijl een van de echtgenoten onwaardig is om van de andere te erven zie de toelichting over onwaardigheid

1.2 Ontbinding door indiening verzoekschrift tot echtscheiding

Ook door de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding wordt de huwelijksgemeenschap ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.