LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW)

Ongerechtvaardigde verrijking

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

De ongerechtvaardigde verrijking is opgenomen in art. 6:212 BW. Uit de ongerechtvaardigde verrijking vloeit een verbintenis voort. Deze verbintenis ontstaat niet als gevolg van een onrechtmatige daad of overeenkomst, maar de wet verbindt dit gevolg aan de ongerechtvaardige verrijking. De verbintenis strekt niet tot ongedaanmaking van een prestatie, maar tot schadevergoeding. De ongerechtvaardigde verrijking fungeert als een algemeen vangnet. Het toepassingsbereik is daardoor heel breed en divers. De ongerechtvaardigde verrijking zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn wanneer sprake is van feitelijke overname van de cliëntenkring van een ander. 

Zie over het beginsel dat niemand ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag worden verrijkt ook uitgebreid T. van der Linden, Aanvullend Verrijkingsrecht (diss. Leiden)

2 Vereisten voor vordering uit ongerechtvaardigde verrijking

De wet stelt vier eisen aan de verbintenis tot schadevergoeding uit ongerechtvaardigde verrijking:

  1. Er moet sprake zijn van verrijking van de één; dit betekent verkregen voordeel of afgewend nadeel. De verrijking wordt vastgesteld door vergelijking van het vermogen voor en na de ongerechtvaardigde verrijking. Vermogen moet in dit verband ruim worden uitgelegd. De verrijking kan bijvoorbeeld ook een ontvangen dienst betreffen.
  2. Vervolgens moet voor de ander schade zijn ontstaan. Dit betekent dat het vermogen van de ander moet zijn verminderd. Dit kan geleden verlies of gederfde winst zijn ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.