LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onbenoemde contracten

Onbenoemde contracten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 mei 2022
De redactie

1 Bankgaranties algemeen

De bankgarantie is een verbintenisrechtelijk zekerheidsfiguur. De begunstigde krijgt een aanspraak jegens een bank op uitbetaling van een door een derde verschuldigd bedrag. Bankgaranties kunnen worden onderscheiden in abstracte en niet-abstracte bankgaranties.
Bij een abstracte bankgarantie worden de verplichtingen van een bank jegens de begunstigde niet beïnvloed door eventuele veranderende verhoudingen tussen de begunstigde en de eigenlijke debiteur. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan dienen in de abstracte bankgarantie te zijn vermeld. Deze voorwaarden mogen dus niet afhankelijk zijn van de onderliggende rechtsverhouding. De bank dient deze voorwaarden strikt na te leven. De functie van een dergelijke bankgarantie in het handelsverkeer eist dat verweren ontleend aan de onderliggende rechtsverhouding in beginsel niet in de weg kunnen staan aan de vordering tot betaling als aan die voorwaarden is voldaan. Dat voorkomt discussie en bevordert de zekerheid. Maar als de bank onverwijld én gemotiveerd stelt dat, hetzij aan de kant van de begunstigde hetzij aan de kant van degene die opdracht gaf tot het stellen van die garantie, sprake is van bedrog of willekeur, kan de bank betaling weigeren.
Een niet-abstracte bankgarantie wordt gekenmerkt doordat de onderliggende partijverhouding tussen de begunstigde en de debiteur wel belangrijk is bij de vraag of de bankgarantie moet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.